Insändare: Biobaserat är klimatsmart

28.02.2021 kl. 23:11
Vi måste göra allt vi kan för att sluta använda fossilbaserade produkter och i stället övergå till biobaserade råvaror. Det här förbiser Otto Segersven i sin insändare (Megafabriken i Kemi signalerar granrepublikens återkomst, HBL 20.2.2021).

 

Vi måste göra allt vi kan för att sluta använda fossilbaserade produkter och i stället övergå till biobaserade råvaror. Det här förbiser Otto Segersven i sin insändare (Megafabriken i Kemi signalerar granrepublikens återkomst, HBL 20.2.2021).

 

Regeringen har just sänt sitt förslag till kretsloppsstrategi på utlåtanderunda. Vi måste bli bättre på att återanvända och återvinna och göra systemändringar för att bygga en cirkulär ekonomi. Strategin skall leda oss mot att kraftigt minska totalanvändningen av våra naturresurser fram till år 2035. Tyngdpunkten i minskningen är på de icke-förnybara och i strategin sägs att vi kan öka den bärkraftiga användningen av de förnybara resurserna.

 

Vi använder alla dagligen skogsprodukter. Trä i byggnader lagrar kol för långa tider framåt. Produkter som toalettpapper, näsdukar och nu i coronatider också munskydd har en enorm betydelse för vår hälsa och hygien. Mången kanske inte tänker på eller vet, att också t.ex. tandkräm, kosmetika, ketchup och yoghurt innehåller cellulosabaserade produkter som inverkar positivt på produktens konsistens. En vattnig yoghurt med klimpar är ingen höjdare.

 

Redan nu tillverkas mikrovågsugnsförpackningar av trä i stället för plast och i framtiden kan en allt större andel av plastföremålen ersättas med träbaserade produkter. Det här minskar behovet att gräva fram olja – och därmed kol -  från marklagret upp i atmosfären. Ungefär två tredjedelar av textilierna vi använder är fossilbaserade och bara drygt fem procent träbaserade. Här har utvecklingen ändå gått raskt framåt. Tänk så fint att klä sig i kläder gjorda av finländsk björk och tillverkade så att vi vet att de, förutom att de är bättre för miljön,  också är socialt hållbara och att villkoren för de som jobbar med textilierna är goda.

 

Det lönar sig ofta att sträva efter win-win situationer. I det här fallet kan vi faktiskt uppnå en win-win-win situation där såväl klimatet, arbetstillfällena som den finländska ekonomin vinner.

 

Anders Portin

Esbo

Insändare i Hufvudstadsbladet 27.2.2021

Anders Portin