Min politik

Kolumn: Stadi vs Lande

Jag ser rätt lite på TV. Ett av mina få favoritprogram är ändå Stadi vs Lande, där ett lag från landsbygden och ett från staden tävlar om kunskapen i den motsatta, mindre kända livsomgivningen. Själv upplever jag ibland att jag står någonstans mitt emellan, uppvuxen inom Ring 3 – men ändå med en viss kännedom om livet utanför. Märkliga saker de tävlande inte vet, tänker jag då jag sitter i soffan.Läs mera »
Anders Portin
28.06.2021 kl. 22:14

Insändare: Esbos budget bör fås i balans

Stenen, Elden, Metmasken Tre trappsteg till Rockefeller. Så skrev Nils Ferlin i sin dikt Evolution. I Esbos utveckling är tre viktiga infraprojekt snart färdiga.Läs mera »
Anders Portin
10.06.2021 kl. 11:47

Valtuusto: RKP:n ryhmäpuheenvuoro PoKe-osayleiskaavasta

Tänä iltana meillä on asialistalla tämän valtuustokauden yksi tärkeimmistä päätöksistä – ellei peräti kaikista tärkein.  Espoo kasvaa, noin 5000 asukkaan vuosivauhdilla. Tämä ei ole mielipidekysymys – vaan tosiasia. Sen takia tätä PoKe-yleiskaavaa nyt tehdään. Tällä kaavalla varmistamme, että jatkossa tarkemmilla asemakaavoilla pystymme antamaan tilaa sille, että pohjois- ja keski-Espooseen voi tulla noin 40-60 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Ja samalla varmistaen sen, että kulttuurimaisemat, virkistysmahdollisuudet ja luonto säilyvät jatkossakin.Läs mera »
Anders Portin
07.06.2021 kl. 22:33

Esbo fullmäktige: SFP:s gruppanförande om PoKe-generalplanen

I kväll har vi på agendan ett av den här fullmäktigeperiodens viktigaste beslut – om inte det allra viktigaste. Esbo växer med ca 5000 invånare per år. Det här är inte en fråga om vi vill det eller inte – utan det är fakta. Därför har den här så kallade PoKe-delgeneralplanen nu gjorts. Med den garanterar vi att vi i framtiden med detaljplanering kan ge plats för flera tiotusentals nya invånare fram till år 2050 . Samtidigt skall vi säkra att det här sker på ett så bra sätt som möjligt, att de nya bostadsområdena blir så trivsamma som möjligt  och att vi bevarar kulturlandskapen, rekreationsmöjligheter och natur också för framtiden.Läs mera »
Anders Portin
07.06.2021 kl. 22:30

Kolumn i Landsbygdens Folk: Halvvägs

Den här regeringen är så exakt halvvägs i sin regeringsperiod som en regering kan vara. Förutsatt att den sitter perioden ut naturligtvis. Därför är det skäl att ta fram regeringsprogrammet, som alltid ligger överst på varje ministermedarbetares arbetsbord. Det är den manual regeringen följer för att få allt gjort som man beslöt om då regeringen bildades. Vad är läget gällande åtgärder som inverkar på de areella näringarna – och speciellt skogsbruket? Vad har  gjorts och vad återstår ännu att göra?Läs mera »
Anders Portin
04.06.2021 kl. 23:08

Insändare: Esbo generalplan viktig för framtiden

På mållinjen av sin period kommer fullmäktige att fastställa den PoKe-planen för mellersta och norra Esbo. Planen är balansgång mellan att bygga för tiotals tusen nya invånare men ändå se till att tillräckligt med grönområden bevaras och att jord- och skogsbruk också i framtiden skapar kulturlandskap i landets näststörsta stad.Läs mera »
Anders Portin
04.06.2021 kl. 23:03

Fullmäktige om Utvärderingsberättelsen

Ärade ordföranden, bästa fullmäktigekolleger Utvärderingsberättelsen hör till de viktigaste och mest intressanta dokument som vi får här i fullmäktige. I ett ganska kompakt format får vi här ett tvärsnitt som visar hur bred och mångfacetterad Esbos verksamhet är. Rapporten är tydlig och bra, bra bakgrund om varje fråga, klara slutledningar från revisionsnämnden och klara förslag om vilka åtgärder revisionsnämnden anser att staden – och vi gemensamt –bör vidta för att förbättra situationen.Läs mera »
Anders Portin
17.05.2021 kl. 19:37

Mitä astronautilta voi oppia metsänhoidosta?

(Kirjoitettu v 2016 - mutta julkaistaan näin miehitettyjen avaruuslentojen kv-päivänä) Olen edelleen kiitollinen vanhemmilleni, jotka herättivät minut puoli neljän aikaan aamulla 21. heinäkuuta vuonna 1969. Olin silloin kymmenvuotias. Unenpöpperössä siirryin mustavalkoisen televisioruudun eteen. Pian Neil Armstrong astui ulos Eagle-kuumoduulista ja lausui historiallisen lauseen: "Tämä on pieni askel ihmiselle, jättiharppaus ihmiskunnalle" Läs mera »
Anders Portin
12.04.2021 kl. 22:25

Insändare: Biobaserat är klimatsmart

Vi måste göra allt vi kan för att sluta använda fossilbaserade produkter och i stället övergå till biobaserade råvaror. Det här förbiser Otto Segersven i sin insändare (Megafabriken i Kemi signalerar granrepublikens återkomst, HBL 20.2.2021).Läs mera »
Anders Portin
28.02.2021 kl. 23:11

Godkännande av Esbo stads dagvattenprogram

När det finns skäl att tacka så skall man göra det. Jag måste säga att nu finns det speciellt stor orsak att tacka. Det Dagvattenprogram för Esbo som vi nu har framför oss är sällsynt mångsidigt, klart uttryckt och dessutom har man lyckats få texten väl komprimerad på ca 40 sidor i en lättläst form. Tack!Läs mera »
Anders Portin
25.01.2021 kl. 16:38