OM ANDERS PORTIN

Jag har under den här regeringsperioden arbetat som specialmedarbetare för SFP:s ministerstab.

Jag är agroforst magister (forstmästare) till utbildningen och har jobbat såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Jag har tre vuxna barn, fyra barnbarn, och bor i Esbo på tumanhand med min fru.

Jag är medlem i Esbo fullmäktige sedan år 2017, perioden innan var jag ersättare. I stadsstyrelsen har jag varit medlem 2019-2020.

I Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM, eller på finska HSY) har jag arbetat i styrelsen sedan år 2013. Avfallshantering, vattenkvalitet och -vård och överhuvudtaget praktiskt och konkret miljöarbete ligger mig nära om hjärtat.

Ja... i Grankulla stadsfullmäktige var jag medlem en knapp period i slutet av 1980-talet innan vi flyttade till Esbo.

De senaste åren i centrum av det nationella beslutsfattandet har varit verkligen lärorika, intressanta - och minst sagt - händelserika. Jag är up-to-date om vad som är på gång och mitt kontaknät inom den nationella politiken har vuxit.
Det här, lagt på min tidigare erfarenhet från kommunalpolitiken, först i en liten kommun och sedan i Finlands näststörsta kommun, ger en bra grund för fortsatt engagemang.

Därför kandiderar jag nu i Riksdagsvalet.

Utbildning

AFM (forstmästare), Helsingfors universitet,1985

Student, Grankulla samskola, 1978

Arbetserfarenhet

Specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist, 2020 -

SLC, skogsombudsman, 2019  

Finska Forstföreningen r.f., verksamhetsledare, 2014- 2019

Indufor Oy, Senior expert, 2011-2014

Skogsindustrin r.f., Direktör, Skog och miljö, 2006-2010

Jord- och skogsbruksministeriet, Forstråd/enhetschef, 1996-2006

Centralskogsnämnden Skogskultur, 1986-1996

Övriga arbetsrelaterade uppgifter

Kungliga Skogs- och Lantbruks Akademien (Sverige)
Medlem, 2013-

Finska Forstföreningen,
Styrelsemedlem, 2006-2010

Metsäteho Oy
Styrelsemedlem, 2006-2010

Finlands Kommission för Hållbar Utveckling
Medlem 2007-2010

Nationella Skogsrådet
Medlem 2006-2010

Skogsforskningsinstitutet
Direktionens viceordförande, 2003-2006

European Forest Institute (EFI)
Styrelsemedlem, 1997-2003

Rådplägningskommissionen för Internationell Skogspolitik (tillsatt av statsrådet)
Ordförande, 1998–2006

Nordisk Ämbetsmannakommitté för Jord- och Skogsbruk
Medlem 1996-2001

Samnordisk Skogsforskning
Sekreterare 1988-1992, styrelsemedlem 1996-2002

Förtroendeuppdrag

Esbo kommunfullmäktige, ersättare 2013 – 2017, ordinarie medlem 2017 –

Esbo stadsstyrelse, ersättare 6/2017-5/2019, ordinarie medlem 6/2019 –

Koncernsektionen inom Esbo stadsstyrelse, medlem 2017 –

Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM), styrelsemedlem 2013-

Västra Nylands Räddningsverk, medlem av direktionen, 2017 -

Esbo kommunfullmäktige, ersättare 2013-2017

Esbo stad, Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Invånarna deltar, medlem 2013–2017

Kommunförbundet, Medlem av den svenska sektionen, 2013 – 2017

Metsäekonomistiklubi, styrelsemedlem 2012, ordförande 2013

Väglaget Nothusviken-Silverlandsvägen, ordförande 2012-

Finlands Röda Kors, Esbo svenska lokalavdelning, ordf. 2013, viceordf. 2014–2016

Föreningen för Skogskultur, ordförande 2011-2014

Grankulla kommunfullmäktige, 1989-1991  

Grankulla stad, viceordförande i miljönämnden 1989-1991

Svenska Studenters Agroforstförening viceordförande 1982, ordförande 1983

Grankulla scoutkår, kårchef 1982-1985

Intressen

Att röra mig i naturen (stugliv, fiske, svampplockning, jakt mm.)