OM ANDERS PORTIN

Jag är agroforst magister (forstmästare) till utbildningen och har jobbat såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Jag har tre vuxna barn och bor i Esbo på tumanhand med min fru.

Jag är medlem i Esbo fullmäktige sedan år 2017, perioden innan var jag ersättare. I stadsstyrelsen har jag varit medlem 2019-2020.

I Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM, eller på finska HSY) har jag arbetat i styrelsen sedan år 2013. Avfallshantering, vattenkvalitet och -vård och överhuvudtaget praktiskt och konkret miljöarbete ligger mig nära om hjärtat.

Ja... i Grankulla stadsfullmäktige var jag medlem en knapp period i slutet av 1980-talet innan vi flyttade till Esbo.

Jag fortsätter gärna mitt arbete som förtroendevald. Jag upplever att jag nu har såväl tid som erfarenhet och kunnande att göra en insats för Esbos framtid och bästa.

Utbildning

AFM (forstmästare), Helsingfors universitet,1985

Student, Grankulla samskola, 1978

Arbetserfarenhet

Specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist, 2020 -

SLC, skogsombudsman, 2019  

Finska Forstföreningen r.f., verksamhetsledare, 2014- 2019

Indufor Oy, Senior expert, 2011-2014

Skogsindustrin r.f., Direktör, Skog och miljö, 2006-2010

Jord- och skogsbruksministeriet, Forstråd/enhetschef, 1996-2006

Centralskogsnämnden Skogskultur, 1986-1996

Övriga arbetsrelaterade uppgifter

Kungliga Skogs- och Lantbruks Akademien (Sverige)
Medlem, 2013-

Finska Forstföreningen,
Styrelsemedlem, 2006-2010

Metsäteho Oy
Styrelsemedlem, 2006-2010

Finlands Kommission för Hållbar Utveckling
Medlem 2007-2010

Nationella Skogsrådet
Medlem 2006-2010

Skogsforskningsinstitutet
Direktionens viceordförande, 2003-2006

European Forest Institute (EFI)
Styrelsemedlem, 1997-2003

Rådplägningskommissionen för Internationell Skogspolitik (tillsatt av statsrådet)
Ordförande, 1998–2006

Nordisk Ämbetsmannakommitté för Jord- och Skogsbruk
Medlem 1996-2001

Samnordisk Skogsforskning
Sekreterare 1988-1992, styrelsemedlem 1996-2002

Förtroendeuppdrag

Esbo kommunfullmäktige, ersättare 2013 – 2017, ordinarie medlem 2017 –

Esbo stadsstyrelse, ersättare 6/2017-5/2019, ordinarie medlem 6/2019 –

Koncernsektionen inom Esbo stadsstyrelse, medlem 2017 –

Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM), styrelsemedlem 2013-

Västra Nylands Räddningsverk, medlem av direktionen, 2017 -

Esbo kommunfullmäktige, ersättare 2013-2017

Esbo stad, Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Invånarna deltar, medlem 2013–2017

Kommunförbundet, Medlem av den svenska sektionen, 2013 – 2017

Metsäekonomistiklubi, styrelsemedlem 2012, ordförande 2013

Väglaget Nothusviken-Silverlandsvägen, ordförande 2012-

Finlands Röda Kors, Esbo svenska lokalavdelning, ordf. 2013, viceordf. 2014–2016

Föreningen för Skogskultur, ordförande 2011-2014

Grankulla kommunfullmäktige, 1989-1991  

Grankulla stad, viceordförande i miljönämnden 1989-1991

Svenska Studenters Agroforstförening viceordförande 1982, ordförande 1983

Grankulla scoutkår, kårchef 1982-1985

Intressen

Att röra mig i naturen (stugliv, fiske, svampplockning, jakt mm.)