Godkännande av Esbo stads dagvattenprogram

25.01.2021 kl. 16:38
När det finns skäl att tacka så skall man göra det. Jag måste säga att nu finns det speciellt stor orsak att tacka. Det Dagvattenprogram för Esbo som vi nu har framför oss är sällsynt mångsidigt, klart uttryckt och dessutom har man lyckats få texten väl komprimerad på ca 40 sidor i en lättläst form. Tack!

Taltur vid fullmäktigemöte 25 januari 2021 , ärende 13 Godkännande av Esbo stads dagvattenprogram

Ärade ordförande, bästa fullmäktigeledamöter

När det finns skäl att tacka så skall man göra det. Jag måste säga att nu finns det speciellt stor orsak att tacka. Det Dagvattenprogram för Esbo som vi nu har framför oss är sällsynt mångsidigt, klart uttryckt och dessutom har man lyckats få texten väl komprimerad på ca 40 sidor i en lättläst form. Tack!

Tjänstemannaarbetet bakom det här programmet har varit verkligen tvärsektoriellt och där har deltagit såväl  limnologer, arkitekter, ingenjörer som miljöexperter. Frågan har belysts från många olika håll.

Klimatförändringen medför att dagvattenfrågan blir allt mer aktuell och att vi i planeringsskedet, såväl vad gäller stadsplaner som då vi besluter om att utforma mera tekniska detaljer i allt högre grad bör tänka på det här. Tämä on myös kysymys jossa kannattaa tutustua ja käyttää vertailuina sitä työtä mitä esimerkiksi Kööpenhaminnassa aivan keskustassa tai useassa kaupungissa Alankomaissa on tehty. Hyviä teknisiä ratkaisuja jotka, paitsi että ovat toimivia, myös näyttävät hyviltä ja voivat toimia esimerkiksi runkoina lasten leikkipaikoille.

Också bilagorna i programmet är konkreta och bra. De fyller upp och konkretiserar det som tidigare tagits upp i programmet och går närmare in på såväl Esbos specifika vattensystem, arbetsfördelningen inom stadens beslutsfattande och tekniska frågor för att förbättra situationen.

Ohjelmassa – ja myös liitteissä – mainitaan Osaamisen kehittäminen. Tällä ohjelmalla kaupunki on todellakin luonut hyvän työkalun tälle.

Ottamatta tässä kantaa muihin kohtiin koskien resurssitarpeita niin toivon ainakin, että tätä ohjelmaa huomioidaan koulutuksessa ja viestinnässä, jotta kaikki ne, joille tämä asia kuuluu tai saattaa kuulua, ovat tietoisia ohjelmasta ja sen sisällöstä.

Kiitos puheenjohtaja.

 

Taltur vid fullmäktigemöte 25 januari 2021 , ärende 13

Anders Portin