Insändare: Kera-området blir modell för modernt byggande

18.01.2021 kl. 16:42
Industriområdet Kera i Esbo har utvecklats med början från keramiktillverkningen vid Kera Oy, som började nyttja rödleran på de tidigare åkrarna. Under de närmaste åren kommer det tidigare industriområdet att genomgå en total  förändring då här byggs för minst 14 000 invånare och 10 000 arbetsplatser.

Industriområdet Kera i Esbo har utvecklats med början från keramiktillverkningen vid Kera Oy, som började nyttja rödleran på de tidigare åkrarna. Under de närmaste åren kommer det tidigare industriområdet att genomgå en total  förändring då här byggs för minst 14 000 invånare och 10 000 arbetsplatser.

Området skall fungera som ett internationellt flaggskeppsprojekt där man med hjälp av helt nya lösningar baserade på digitalisering skall stöda resurseffektivitet och klimatnytta. Forskning, företag och invånare skall tillsammans utveckla lösningar för energieffektivitet,  kollektivtrafik, kretslopp, avfallshantering och urban matproduktion.

De gamla logistikhallarna har redan delvis öppnats för olika aktiviteter och avsikten är att verksamheten skall utvecklas så att företag, invånare och forskare kan träffas för att gemensamt utveckla idéer som sedan skall tillämpas inte bara i Kera-området utan också på annat håll i Finland och internationellt.

Det är viktigt att vi satsar på sådana här utvecklingsprojekt som tar sikte på framtiden, inte bara gällande cirkulär ekonomi utan också megatrender som en åldrande befolkning, satsningar på säkerhet i vardagen och distansarbete. Flera liknande pilotprojekt som det som planeras i Kera behövs för att ta fram nya lösningar som på sikt inte bara gör nytta för klimat och miljö, utan också sporrar finländska företag till framkanten av de internationella trenderna och på så vis skapar arbetstillfällen och intäkter.

Anders Portin

(medlem av stadsfullmäktige i Esbo, SFP)

Insändare i Hufvudstadsbladet 18.1.2021

Anders Portin