Fullmäktige om Utvärderingsberättelsen

17.05.2021 kl. 19:37
Ärade ordföranden, bästa fullmäktigekolleger

Utvärderingsberättelsen hör till de viktigaste och mest intressanta dokument som vi får här i fullmäktige. I ett ganska kompakt format får vi här ett tvärsnitt som visar hur bred och mångfacetterad Esbos verksamhet är. Rapporten är tydlig och bra, bra bakgrund om varje fråga, klara slutledningar från revisionsnämnden och klara förslag om vilka åtgärder revisionsnämnden anser att staden – och vi gemensamt –bör vidta för att förbättra situationen.

 

Staden har inte till alla delar uppnått de resultatmål som ställts. I och för sig är det ju inte enbart en dålig sak – då man ställer mål skall man ofta ställa ribban tillräckligt högt så att man faktiskt måste anstränga sig att nå målet. Ibland lyckas man och ibland inte. Huvudsaken är att man försökt sitt yttersta och att man närmat sig målet. Ställer man målen för lågt så uppnår vi dem alla, de antecknas med en grön boll – men de bidrar inte till att stadens verksamhet skulle bli ännu bättre.

Däremot fäster Revisionsnämnden uppmärksamheten vid att resultatmålen för fullmäktigeperioden i framtiden bör vara färre till antalet. Kun meillä nyt on yli neljäkymmentä tulostavoitetta, niin on aivan varmaa, ettei kukaan niitä kaikkia pysty muistamaan. Tarkastuslautakunnan esitys siitä, että on syytä harkita pienemmän määrän tulostavoitteita, on hyvä ja kannatettava. Lisäksi eri tavoitteiden yhdenvertaisuutta ja vertailtavuutta pitää tarkemmin pohtia. Työllisyysaste on varmaan asia johon kaupunki voi pieniltä osin vaikuttaa ja kaupungin pitää siihen panostaa. Mutta kuitenkin globaalit suhdanteet, Suomen talouden kehitys ja muut seikat vaikuttavat huomattavan paljon. Kun taas pakassa on myös selkeästi Espoon käsissä olevia tavoitteita kuten esimerkiksi henkilöstökokemus johtamisessa tai kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrän vähentäminen.

Viestintää käsitellään myös raportissa. Aivan aiheellisesti kerrotaan, että viestintään ja espoo.fi sivustoon on panostettu ja sitä on parannettu. Minusta meidän kaupungilla on hyvät ja toimivat kotisivut. Hyvä huomio myös, että ”Toimielinten pöytäkirjojen tulee jatkossa olla kaupungin verkkopalvelussa saatavilla nykyistä pidemmältä aikaväliltä.”

Viestintään liittyen haluan erityisesti kiittää koronaviestintää joka vaativissa olosuhteissa on toiminut mielestäni oikein hyvin, sekä ajankohtaisen tilanteen ja koronatartuntojen osalta, että rokotusten ja rokotusvuorojen osalta.

Lopuksi – vaikka asia ehkä voidaan pitää pienenä – mutta kiitos tarkastustoiminnon muistutuksista päivittää sidonnaisuusilmoituksia. Vaikka kuinka ymmärtää, että on erittäin tärkeätä, että nämä ovat ajan tasalla, tämä on asia joka helposti unohtuu ja on todella hieno saada ystävällisiä ja diplomaattisia muistutuksia siitä, että olisi hyvä käydä tarkistamassa ja tarvittaessa päivittämässä omat tietonsa siellä.

Tack ordföranden!

(Esbo fullmäktigemöte den 17 maj 2021)

Anders Portin