Insändare: Esbo generalplan viktig för framtiden

04.06.2021 kl. 23:03
På mållinjen av sin period kommer fullmäktige att fastställa den PoKe-planen för mellersta och norra Esbo. Planen är balansgång mellan att bygga för tiotals tusen nya invånare men ändå se till att tillräckligt med grönområden bevaras och att jord- och skogsbruk också i framtiden skapar kulturlandskap i landets näststörsta stad.

Den kommande infrastrukturen och trafiklederna ingår. Sfp har inte ansett det befogat att det s.k. entimmes tåget till Åbo skall skära sönder skogar och grönområden, men de övriga partierna har ansett frågan viktig. Trots de höga kostnader en tågförbindelse medför för stat och kommun. 

Kompromisser har alla måsta göra – planen utgör ändå en bra grund för framtiden. Arbetet är inte klart med beslutet. Några större områden togs bort ur planen på slutrakan och dessutom återstår detaljplanerna som görs upp under kommande perioder.

Anders Portin, fullmäktigeledamot, Esbo (Sfp)

Anders Portin