Valtuusto: RKP:n ryhmäpuheenvuoro PoKe-osayleiskaavasta

07.06.2021 kl. 22:33
Tänä iltana meillä on asialistalla tämän valtuustokauden yksi tärkeimmistä päätöksistä – ellei peräti kaikista tärkein.  Espoo kasvaa, noin 5000 asukkaan vuosivauhdilla. Tämä ei ole mielipidekysymys – vaan tosiasia. Sen takia tätä PoKe-yleiskaavaa nyt tehdään. Tällä kaavalla varmistamme, että jatkossa tarkemmilla asemakaavoilla pystymme antamaan tilaa sille, että pohjois- ja keski-Espooseen voi tulla noin 40-60 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Ja samalla varmistaen sen, että kulttuurimaisemat, virkistysmahdollisuudet ja luonto säilyvät jatkossakin.

Olemme kaikki joutuneet tekemään kompromisseja. Kaava sisältää monia RKPlle vaikeita asioita – vaikeimpana on tässä mainittava niin kutsuttu tunnin junan väylävaraus ja sen seuraukset. Mielestämme tunnin junaa ei tarvita ja se tulee Espoolle ja valtiolle suhteettoman kalliiksi. Kaavaan sisältyy liuta muitakin asioita jotka eivät menneet sillä tavalla kuin me olisimme toivoneet. Osan näistä veimme äänestykseen ja hävisimme äänestyksissä, osa oli sellaisia, ettei ehdotus edes saanut kannatusta ja se raukesi ja osa oli sellaisia, että jouduimme katsomaan kokonaisuutta kompromisseja hakiessamme kaupunkisuunnittelulautakunnassa tai kaupunginhallituksessa.

Mutta toki kaavaan sisältyy myös paljon hyvää ja me olemme erityisen iloisia siitä, että kaava antaa mahdollisuuksia jatkossakin kulttuurimaisemien ylläpitoon, että kyläyhteisöjä pystyy kehittämään ja että Espooseen syntyy uusia viihtyisiä asuinalueita. Jokainen ryhmä on saanut jotain ja joutunut luopumaan jostakin. Lopputulos on kompromissien summa.

Meidän täytyy myös katsoa kokonaisuutta – koko Espoota. Tämähän on nimenomaan osayleiskaava. Espoo on kaupunki, joka on hyvin monimuotoinen ja eri näköinen eri osissa. Jos jonkun mielestä tällä PoKe-alueella on liian iso paino pientalovaltaisilla asuinalueilla, niin täytyy muistaa, että metron kasvukäytävän ympärillä on aivan toisenlainen Espoo. Vastaavasti täytyy katsoa karttaa, kun puhutaan viher- ja virkistysalueista– joita tämä PoKe-kaava eittämättä pakostakin nakertaa. Mutta kartasta näemme Nuuksion kansallispuiston ison kielekkeen, joka ulottuu pitkälle tälle alueelle. Politiikassa yleensä, ja myös tässä kaavassa, meidän tehtävänä on katsoa kokonaisuutta.

Nyt on aika hyväksyä kaava. Kaavan avaaminen kokonaan ja kaavatyön aloittaminen uudestaan vaikuttaisi vain kielteisesti ja olisi raskasta sekä meille päättäjille, virkamiehille että etenkin Espoon asukkaille. Eikä lopputulos kovin paljon erilaiseksi muuttuisi. Samat argumentit ja kompromissit olisivat joka tapauksessa edessämme. Ymmärrämme, että vajaata viikkoa ennen kunnallisvaaleja halutaan ottaa mahdolliset irtopisteet – mutta kaavaprosessi on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että nyt on hyväksynnän aika.

Prosessi on ollut työläs ja navigointi erilaisten käsitysten ja mielipiteiden ristiaallokossa on ollut haastavaa. Haluan kiittää virkamiehiä jotka ovat tehneet hartaasti työtä jo pitkään tämän yleiskaavan kanssa sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja sen jäseniä paneutumisesta asiaan ja kaavan yksityiskohtaisesta käsittelystä.  Viime kuukausina myös kaupunginhallitus on tässä ollut hyvin aktiivinen ja haluan ryhmämme puolesta kiittää kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Markku Markkulaa joka erittäin määrätietoisesti mutta kuitenkin kaikkia mielipiteitä kuunnellen ja kompromisseja hakien on tehnyt todella ison työn tämän kaavan valmistumisen loppusuoralla.

Muistakaamme myös, että työ ei nuijankopautukseen lopu. Ensinnäkin kaavasta jätettiin – ja aivan oikein – muutamia keskeisiä alueita pois. Näiden osalta tuleva uusi kaupunginvaltuusto aikanaan tekee päätöksiä. Ja myös nyt hyväksyttäviksi tulevien alueiden osalta työ pikseleiden muuttamiseksi asemakaavoiksi jatkuu vielä pitkään ja tämä tulee vaatimaan panostuksia myös poliittisilta päätöksentekijöiltä.

Anders Portin