Insändare: Esbos budget bör fås i balans

10.06.2021 kl. 11:47
Stenen, Elden, Metmasken
Tre trappsteg till Rockefeller.

Så skrev Nils Ferlin i sin dikt Evolution.

I Esbos utveckling är tre viktiga infraprojekt snart färdiga.

Blombackens reningsverk blir klart år 2022. En viktig investering med tanke på Östersjön, energi- och näringsåtervinning och miljön i det hela taget.

Metrons förlängning till Stensvik blir klar år 2023 och Spårjokern år 2024. Alla de här tre projekten är nödvändiga med tanke på en balanserad tillväxt, en fungerande vardag och ett mindre klimat- och miljöavtryck.

Gällande nya och kommande investeringar, oberoende av hur behjärtansvärda, är det tyvärr skäl att vara restriktiv. Skolor och liknande skall naturligtvis byggas, men skuldsättningen i Esbo är mycket stor och det är viktigt att besluten under de närmaste åren görs så att intäkter och utgifter hålls i balans. Vi måste rätta mun efter matsäcken.

Insändaren fanns i Hufvudstadsbladet den 8 juni 2021

Anders Portin