Puheenvuoroni Uudenmaan maakuntavaltuustossa

13.12.2022 kl. 08:53
Kukaan muu ei hoida Uudenmaan kehittämistä tai huolehdi siitä, että saisimme oman osuutemme erilaisista kehittämisrahoista.

Ärade ordförande, bästa fullmäktigekolleger

Jag vet inte riktigt när jag skall hålla den här talturen – under den här punkten eller under den nästa om målen för regeringsprogrammet men jag säger här.

Den absolut centrala frågan i Nylands förbund tycker jag att är att se till att Nyland har ett så bra utvecklingsarbete på landskapsnivå som möjligt och att vi får vår del av de EU-medel, Interreg-pengar, CAP-stöd, stöd för forskning och utveckling och olika områdesutvecklingsstöd som bara möjligt.

Kukaan muu ei hoida Uudenmaan kehittämistä tai huolehdi siitä, että saisimme oman osuutemme erilaisista kehittämisrahoista. En millään lailla väheksy hiilineutraaliuuteen tähtäävää työtä mutta siinä valtiolla on vahva roolinsa normien ja neljällä eri lakisääteisellä ilmastosuunnitelmilla. Liiton hallitusohjelmatavoitteissa on myös työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin. Tärkeä tavoite – mutta siinäkin valtiolla ja jatkossa kunnilla on eritäin suuri rooli.

Sen sijaan Hallitusohjelmatavoite 2 Tulevaisuuden kasvua Suomelle Uudenmaan avulla tai nyt keskustelussa olevalla toimintasuunnitelmalla ja painopisteellä ”Aluepolitiikan paradigman uudistaminen ja siihen liittyvä edunvalvonta” Siinä olemme vain me – Uudenmaan liitto – jolla on vetovastuu ja kykyä satsata siihen, että luvut muuttuvat.

Eli kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Miljardin verran muualle.

Det är klart att man kan se områdesvisa utvecklingspengar på två sätt – dels som stöd till de svagare (och det är ju ofta vad politik handlar om att se till att alla är med. Alltså att man betonar områdesvisa – men för oss här är det säkert utveckling och utvecklingspengar som är det ord vi vill betona – och det att Nyland utvecklas gagnar hela Finland.

Det här kanske också som ett inlägg gällande hur jag tycker att vi borde tänka om och när landskapsstyrelsen funderar över en eventuell ändring av organisationstrukturen nu då när det kommer att ske – så som landskapsdirektören Ossi Savolainen sade, flera personbyten inom ledningen för Nylands förbund.

Tack!

Anders Portin