Nyland är motorn

28.03.2023 kl. 14:27
Min insändare i HBL den 28 mars 2023

Nyland är Finlands motor. Här finns universitet, högteknologiföretag, start-up företag och en levande landsbygd. Mår Nyland bra så mår resten av landet bra.

Ändå är landskapet klart förfördelat då det gäller statliga satsningar. Det verkar finnas ett ointresse att hålla motorn väloljad och i gång. Till exempel statsandelarna är tre gånger mindre per capita än i landet i medeltal.  Olika EU-strukturstöd får området, där en tredjedel av befolkningen bor, bara 8 % av hela landets. Stöden till högskolorna och olika innovationsstöd är visserligen totalt sett högst i Nyland, men per invånare på en klart lägre nivå.

För att upprätthålla välfärdssamhället är det viktigt att resurserna satsas där de gör mest inverkan och skapar tillväxt. En fungerande motor håller hela landet i gång.

Anders Portin